09-718 5640 / 09 - 718 5641

pingatharmoni@yahoo.com

KENYATAAN TAWARAN TENDER

ASSALAMUALAIKUM.

TAWARAN ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DALAM KELAS BERKAITAN YANG MASIH BERKUATKUASA. BUTIRAN TENDER ADALAH SEPERTI BERIKUT: –

Tawaran Tender PHDSB 17 april 2017-01

  • Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 17 April 2017 (Isnin) pada waktu pejabat (8.30 pagi-5.30 petang) di Sales Gallery Pingat Harmoni Development Sdn. Bhd. ATAU melalui laman web pingatharmoni.com.my (Bahagian: Tender).

Link Dropbox:

  1. TAMAN PUTERA HARMONI (KG.RAJA, BESUT, TERENGGANU)http://bit.ly/2oEUxlF
  2. TAMAN SERI BALI HARMONI (TOK BALI, PASIR PUTEH,KELANTAN)http://bit.ly/2ps2IQE
  • Pengambilan dokumen tender di pejabat urusan Sales Gallery Pingat Harmoni Development Sdn. Bhd. haruslah memberitahu melalui telefon dahulu.
  • Pihak tuan boleh memilih salah satu tawaran atau kedua-dua projek yang ditawarkan. Sekiranya memilih untuk menghantar sebutharga kedua-dua projek, setiap sebut harga haruslah dihantar ke dalam sampul surat berasingan.
  • Sebutharga yang lengkap bersama Sijil CIDB dan Profil Syarikat hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bersaiz A4 dan bergam rapi (Sealed) sebelum atau pada 27 April 2017 (Khamis) jam 5.30 petang.
  • Sekiranya pihak tuan memerlukan sebarang penjelasan lanjut sila hubungi pejabat urusan berikut:-

Pingat Harmoni Development Sdn. Bhd.

Cik Nik Syakirah (019-419 1167)

No. Tel: 09-7185640, 09-7185641

No. Fax: 09-718 5642

Emel: pingatharmoni@yahoo.com

.